Diploma rijden

Diplomarijden

Op 4 juli 2010 hebben de  leden van ponyclub de Dalruiters uit Weerselo deelgenomen aan het examen van het Veulendiploma. Na een goede voorbereiding moesten de kandidaten een theorie- en een praktijkexamen afleggen. Het praktijkexamen bestond uit het rijden van een Bixieproef en het uitvoeren van een aantal handelingen met de pony.
De proeven werden beoordeeld door het Bixiejurylid Karin Evers. Ze was erg tevreden over het niveau van rijden van de kinderen. Na afloop gaf ze nog een aantal algemene tips.
Alle kandidaten konden hun diploma in ontvangst nemen. Hieronder volgen de namen van de geslaagden:

Tess Nijhuis, Sophie Geeraths, Noor Kotte, Noell Segerink, Sidney Engelbertink, Heleen IJland, Naomi Barelds, Aniek Danel, Lot Dietz, Sam Winkelhorst, Yoni Veldhuis en Ella Doornberg.

diploma

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Dankzij de “Johannahoeve”in Weerselo was het mogelijk om dit te kunnen organiseren.  Onze hartelijke dank hiervoor!