Indoor reglement

Reglement Kringkampioenschap Indoor Kringkampioenschappen

                                     Kring Twente 2019

Reglement met betrekking tot de afvaardiging naar de regiokampioenschappen indoor en het berekenen van de afvaardiging. Dit reglement geldt voor zowel pony’s als paarden, dressuur en springen.

1. Deelname aantal paarden/pony’s

Het aantal te starten paarden/pony’s per deelnemer wordt bepaald in het vraagprogramma.

2. Promoveren

Tussen het Kringkampioenschap en het Regiokampioenschap mag men niet promoveren. Combinaties dienen startgerechtigd te zijn in de betreffende klasse. Het in de juiste klasse starten is op verantwoording van de deelnemer. Een combinatie moet uitkomen in de hoogst geplaatste klasse.

3. Onterecht starten

Wanneer blijkt dat een deelnemer onterecht heeft deelgenomen aan het Kringkampioenschap zal hij/zij de eventuele behaalde prijzen moeten inleveren aan de wedstrijdorganisatie.

4. Afvaardiging

Voor afvaardiging naar de regiokampioenschappen geldt het resultaat van het kringkampioenschap. Zowel bij springen als dressuur geldt een verplichting, voor de klassen B t/m M springen resp. B t/m Z2 dressuur (m.u.v. Z dressuur pony’s), om het kringkampioenschap te rijden om in aanmerking te komen voor afvaardiging naar het regiokampioenschap.

Springen klasse Z/ZZ en pony dressuur Z1/Z2 kan rechtstreeks worden ingeschreven voor het Regiokampioenschap via mijnknhs.

5. Klassement springen                                                                                                   Klasse B Paarden en pony’s:                                                                                       * Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel.                                                * Parcours: Rijstijlparcours art. 280.5.c met barrage. De barrage wordt beoordeeld door    een gastjurylid, waarbij er door het gastjurylid een korte toelichting op de beoordeling    wordt gegeven.                                                                                                                 * De behaalde resultaten komen voor puntenregistratie in aanmerking.                             * De startvolgorde van het parcours wordt bepaald door de organisatie.                           * De startvolgorde in de barrage van het parcours is gelijk aan de volgorde van   voorgaand  parcours.                                                                                                           * Om het klassement te bepalen worden de combinaties geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en stijlbeoordeling in de barrage. De overige combinaties worden geplaatst  overeenkomstig hun strafpunten en stijlbeoordeling in het eerste parcours.                     * Bij ex-aequo uitslag in de barrage wordt gekeken naar het stijlcijfer voor de wijze van     rijden gegeven in de barrage. Valt er dan geen beslissing, dan wordt gekeken naar         het puntentotaal in het basisparcours. Valt er dan geen beslissing, dan wordt gekeken naar het stijlcijfer voor de wijze van rijden gegeven in het basisparcours. Valt er dan nog geen beslissing, dan worden de deelnemers gelijk geplaatst.                                            Bij ex-aequo uitslag voor de overige combinaties, die niet gestart zijn in de barrage, wordt gekeken naar het stijlcijfer voor de wijze van rijden gegeven in het basisparcours. Valt er dan geen beslissing, dan worden de deelnemers gelijk geplaatst.

Klasse L en M paarden en Klasse L, M, Z en ZZ pony’s:                                              * Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel: 2-manches art. 273.3.a met    barrage.

* 1e manche op tijd, 2e manche niet op tijd. Alle combinaties nemen deel aan de 1e           manche. De beste 50% (op basis van strafpunten en tijd in de 1e manche) en in elk       geval alle foutloze  combinaties uit de 1e manche nemen verplicht deel aan de 2e         manche. Indien hiermee het aantal afvaardigingen plus twee combinaties niet wordt       bereikt, zullen de combinaties opeenvolgend de uitslag van de 1e manche mogen           deelnemen aan de 2e manche tot dit aantal wel is bereikt.

* Combinaties die de 1e manche meer dan 16 strafpunten hebben behaald, de 1e           manche niet hebben voltooid of in de 1e manche zijn uitgesloten kunnen niet       deelnemen aan de 2e manche.

* Bij een ex-aequo klassering op de laatste plaats die recht geeft op deelname aan de     2e manche, mogen alle op deze plaats geëindigde combinaties deelnemen aan de 2e   manche.

* Na de 2e manche volgt een barrage op tijd bij gelijkheid van strafpunten voor de 1e         plaats.                                                                                                                              * De startvolgorde van de 1e manche wordt bepaald door de organisatie.                        * De startvolgorde in de 2e manche is omgekeerd aan de volgorde van de uitslag van     de 1e manche.                                                                                                                   * De startvolgorde in de barrage van de 2e manche is gelijk aan de volgorde van de 2e      manche.                                                                                                                           * Om het klassement te bepalen worden de combinaties geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en tijd in de barrage. De overige combinaties, die niet gestart zijn in de           barrage, worden geplaatst overeenkomstig het totaal aantal strafpunten over beide         manches en de tijd van de 1e manche.                                                                            * Bij ex-aequo uitslag wordt gekeken naar de tijd in de 1e manche.                            Klasse Z en ZZ paarden: Een 2 fasen parcours.

6. Klassement dressuur                                                                                                        Klasse B paarden:                                                                                                            * Er wordt 1 proef verreden die door 2 juryleden wordt beoordeeld. De beste 5                   combinaties van beide groepen rijden later een overkamping. Kampioen is de                 combinatie met de meeste punten. In geval van ex aequo gelden eerst de                        ex aequo punten, daarna gelden de punten van de hoofdjury.                                      Klasse Z1, Z2 paarden en Z1 en Z2 pony’s:                                                                   * Er wordt 1 proef verreden die door 2 juryleden wordt beoordeeld. Kampioen is de           combinatie met de meeste punten. In geval van ex aequo gelden eerst de                        ex eaquo punten, daarna gelden de punten van de hoofdjury.                                         Klasse L1 t/m M2 paarden en B t/m M2 pony’s:                                                             * Er tellen 2 proeven voor het kringkampioenschap. Kampioen is de combinatie met          het minst aantal plaatsingspunten over 2 proeven. In het geval van ex aequo                  plaatsing is het puntentotaal van beide proeven doorslaggevend. Als het dan nog            niet beslist is, is de eerste proef doorslaggevend.

7. Afvaardiging                                                                                                                      Het aantal af te vaardigen combinaties naar de regiokampioenschappen zal worden      bepaald door de Regio Overijssel.

8. Voorwaarden                                                                                                                      Voor de Regionale Kampioenschappen worden de voorwaarden, regels, te verrijden      rubrieken e.d. samengevat in een vraagprogramma. Deelnemers aan de regionale          kampioenschappen worden geacht met dit vraagprogramma op de hoogte te zijn.

9. Z en ZZ springen/ZI en Z2 pony’s dressuur/ ZZL dressuur                                          Voor het Z en ZZ springen, pony’s Z1 en Z2 dressuur en ZZL dressuur moeten                ruiters/amazones zichzelf aanmelden voor sluitingsdatum via mijnknhs.

10. Afmelden B t/m M                                                                                                              Wilt u zich afmelden voor de regiokampioenschappen kunt u dit uitsluitend doen            per mail: hansijland@hetnet.nl

11. Inschrijving voor de regiokampioenschappen                                                              Deelnemers die mee willen doen aan de regiokampioenschappen dienen zich                 tijdens de kringkampioenschappen middels een inschrijfformulier aan te melden.             Deze formulieren zijn te vinden op het wedstrijdsecretariaat en dienen hier ook,               duidelijk ingevuld, ingeleverd te worden op de dag van het Kringkampioenschap.           De lijst van afgevaardigden staat uiterlijk de woensdag na het kampioenschap op de       site (www.kringtwente.nl) van Kring Twente onder het kopje                                           Kringkampioenschappen / afgevaardigden en uitslagen. Zodra er wijzigingen zijn            wordt deze lijst bijgewerkt. U dient zelf deze lijst in de gaten te houden. De kring            geeft automatisch de reserves op als er uitvallers zijn. Deze worden niet persoonlijk        benaderd.