Kringkampioenschappen

KNHS Indoor Kring kampioenschappen 2025

• zaterdag 11  januari: Kringkampioenschap springen paarden door PSV de Rossruiters, Ankerhal te Saasveld
• zondag 12 januari: Kringkampioenschap springen pony's door PSV de Rossruiters, Ankerhal te Saasveld
 
• Woensdag 15 januari t/m zondag 19 januari: Kringkampioenschappen dressuur door De Dinkelruiters, Manege de Zonnebeek te Denekamp
  Programma volgt
LET OP
Ten alle tijde geldt dat het inschrijfformulier voor de Regiokampioenschappen, inclusief handtekening, op de dag van het betreffende kringkampioenschap ingeleverd moet zijn bij de organisatie.
Bij het niet (tijdig) inleveren hiervan vervallen alle rechten om te starten op de Regiokampioenschappen. Alleen in overleg en met toestemming van het kringbestuur kan hiervan worden afgeweken.
Het formulier ligt bij het Kringkampioenschap op het secretariaat en is tegen die tijd te downloaden hieronder

Regiokampioenschappen

KNHS Indoor Regio kampioenschappen 2025

• Vrijdag 31  januari: Z1 t/m ZZL paarden en DE-Z2
• zaterdag 1 februari: Z1-Z2-C, Z1-DE, C-B, AB-B, C-L1 en AB-L1
 
• Vrijdag 7 februari :  DE-B dressuur
• Zaterdag 8 februari: DE-L1, DE-L2, AB-L2, C-L2, DE-M1, DE-M2, ABC-M1 en ABC-M2 
      
• zaterdag 8 februari: springen paarden
 
• vrijdag 14 februari: B dressuur paarden
• Zaterdag 15 februari: L1 t/m M2 paarden
 
• zaterdag 15 februari: springen pony's
 
Locatie Kring Vechtdal